Život je jako hra v šach, mění se s každým tahem (čínské přísloví)