Školení rozhodčích (Sloup 2016)

OKRESNÍ ŠACHOVÝ SVAZ BLANSKO
Vás srdečně zve na
ŠKOLENÍ A SEMINÁŘ ROZHODČÍCH III. TŘÍDY
Sloup – 12. června (neděle) od 9:30

Kdo je rozhodčí III. třídy?

Třetí třída je základní kvalifikací rozhodčího. Znamená znalost Pravidel šachu, znalost základních požadavků Soutěžního řádu pro řízení utkání družstev a schopnost zorganizovat menší turnaj jednotlivců.

Komu je školení určeno?

Všem zástupcům družstev hrajícím nižší krajské (KPII) a okresní soutěže (OP, ZS) a všem dalším zájemcům o získání základní kvalifikace rozhodčího (vedoucím kroužků mládeže, dorostencům, všem, kteří chtějí mít jasno v šachových pravidlech).

Komu je určen seminář?

Všem rozhodčím III. třídy, kteří v poslední době neabsolvovali žádné školení či seminář
rozhodčích. Podle platného Statutu rozhodčích je doba platnosti kvalifikačních tříd R1, R2 a R3 čtyři roky a nejpozději na konci této lhůty (do konce roku) je nutno absolvovat další školení či seminář.

Kdo má právo účasti na semináři a školení?

Zájemci musí být:

1. starší 15 let (= narozeni v roce 2001 a starší);
2. řádně registrovanými členy ŠSČR;
3. řádně a včas na školení přihlášeni (tj. do 1.6.).

Ostatní

Po zaslání přihlášky obdrží každý uchazeč mailem podrobný rozvrh školení a odkazy na materiály k samostudiu. Předpokládá se, že každý uchazeč se ke školení dostaví se znalostí zaslaných materiálů. Vlastní školení proběhne ve zkrácené formě a bude zaměřeno především na nejčastější problémové situace, na diskusi a vysvětlení případných nejasností. Školení bude ukončeno standardizovaným písemným testem. Pro případné neúspěšné uchazeče budou stanoveny náhradní termíny pro vykonání zkoušek. Pro účastníky semináře, jejichž praxe za poslední 4 roky bude shledána jako dostatečná, není závěrečný test povinný.

Propozice

Termín: Neděle 12. června 2016.

Místo: Sloup – Vinárna Relaxa, Sloup 189, PSČ 679 13.

Čas: Vlastní školení a seminář od 9:30 do 16:30, písemný test od 16:30 do 18:30.

Poplatek: 500 Kč pro účastníky školení (hradí se u prezence), 300 Kč pro účastníky semináře (hradí se u prezence).

Přihlášky: Do 5. 6. 2016 na e-mail petrspicak@seznam.cz.
V přihlášce uveďte své jméno a příjmení, mailovou a poštovní adresu, datum narození a název šachového oddílu, jehož jste registrovaným členem.

Lektoři: IA Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.; doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

Propozice v pdf