Rubriky
Nezařazené

Na pár let je vystaráno…

V pondělí 30.1. proběhla krajská konference JmŠS. Několik základních informací je k dispozici v tomto článku. Diskuse volná!

Hodnocení samotné konference se jistě brzy objeví na webu JmŠS, včetně závěrečné zprávy. Jako přímý účastník, šťoura a „rozkladný živel“ si dovolím vlastní, zcela nekorektní pohled na celou akci (aspoň mě již příště nepozvou :D).

Jen doplním, že konference JmŠS je nejdůležitější „organizační“ akcí krajského svazu (materiály a upřesnění – web JmŠS) – jsou schvalovány rozpočty, příspěvky, atd. Hlavní slovo má 21 zástupců okresů (3 delegáti za každý ze 7 okresů), kteří prostoru většinou hlasů schvalují jednotlivé návrhy a zprávy.

Zahájení aneb každý svoji funkci

Většina účastníků konference jistě netrpělivě očekávala diskusi věnující se struktuře krajských soutěží, případně dalším zásadním tématům. Je s podivem, že tyto záležitosti se dostaly na řadu až před osmou hodinou. Celé dvě hodiny(!) trvalo určování nejrůznějších komisí, předsedů, zástupců, schvalování jednacího řádu, atd. atd. Nic proti systému a jasně danému řádu, ale „zahajovací procedury“ by snad šly zvládnout podstatně rychleji. Vždyť již po hodině se zdálo, že budeme muset vyjít do ulic hledat další členy komisí, subkomisí a výborů!

Nejzajímavější částí úvodní „dvouhodinovky“ se téměř určitě stala plamenná řeč Miroslava Hurty na téma práce s mládeží v jednotlivých okresech. Je však otázkou, nakolik mohou OŠS tuto činnost ovlivnit. Téma se nenápadně objevovalo i v dalších částech konference, zejména když se jednalo o využití přebytků na účtu JmŠS. Návrh na snížení krajských poplatků z 100 Kč na 80 Kč byl naštěstí smeten. Představa každoroční úpravy velikosti poplatků v závislosti na úspoře z minulého roku je děsivá. Návrh promítnout uspořenou částku do vyššího bodovného (odměny klubům za starty mladých hráčů v krajských a republikových soutěžích) také neprošel. Nutno uznat, že práce s mládeží nutně nezáleží jen na účasti v zmiňovaných soutěžích. Nakonec nebyl schválen žádný návrh. Třeba příště…

Střední hra aneb „co a jak“

Nejprve nejdůležitější schválené body:

  • Od sezóny 2013/14 bude snížen počet družstev ve skupinách KP II z 12ti na 10. Jedná se spíše o symbolickou změnu, vyvolanou nízkým zájmem o účast v této soutěži. Příští sezóna (2012/13) bude probíhat dle současného modelu.
  • OŠS Blansko bude z dotace na činnost strhnut dluh Vanovic (800 Kč) a Lipůvky (400 Kč) – nezaplacené příspěvky.
  • V průběhu letošního roku proběhne anketa o zavedení „přidávacího tempa“ v KP II (prakticky o povinném zavedení digitálních hodin).

První bod byl schválen drtivou většinou přítomných. Přes živou diskuzi věnovanou mimo jiné samotnému způsobu hlasování, zvítězila střízlivost nad dobrodružstvím. Nabízí se však otázka, nakolik někteří přítomní delegáti prezentovali názor okresních klubů a nakolik svůj vlastní. V každém případě se schválený návrh zdá být poměrně rozumným. Razantní změny by měly přijít až s případným dalším úbytkem startujících družstev. Zajímavé je, že příští sezóna se bude hrát dle současného schématu – nařízení některého z řádů. Bylo by veselé, kdyby příští sezóna zažila zásadní změnu (např. další rapidní úbytek družstev) a odhlasovaný systém se ukázal být nefunkčním. Již Jára Cimrman doplácel na zkostnatělost a nepružnost Rakousko-uherských úřadů…

K bodu dva není co říci. Drobná nedorozumění vyústila v problém, který musí OŠS Blansko vyřešit.

Třetí bod začíná nenápadně zavádět „pravidelnou sezónní anketu“. Vzhledem k nenáročnosti provedení a jisté vypovídací hodnotě snad není nutné tuto kratochvíli nikterak omezovat. Na druhou stranu je anketa dosti nespolehlivým zdrojem informací. Ne vše se dá shrnout v odpovědi „ano x ne“ a zdaleka ne všichni vědí, proč vlastně hlasují a „o co vůbec jde“. Výsledky by snad měly být brány s jistou rezervou a nikoli shrnuty ze stolu, jako diskuze o anketě věnované zkrácení hracího tempa, která prý dopadla „naprosto jasně“. Zajímavá byla reakce bosse brněnské Lokomotivy pana Vachka. Hlasitě bouchl do stolu a zvolal: „Jsem zásadně proti zavádění digitálních hodin!“ Argument o hráčích, kteří si tohoto drahého zařízení naváží a hrubým zacházením ho ničí, má svoji logiku. Pokrok se však nedá zastavit, řada účastníků KP II má digitální hodiny k dispozici a v neposlední řadě jejich rozšíření zkvalitní i běžné rapid nebo bleskové turnaje. Na rozdíl od analogových se digitální hodiny dají přesně nastavit a hráč má také výborný přehled o tom, kolik mu zbývá času. Na druhou stranu „přidávací“ tempo není všemocné. U klasického tempa hráč vždy ví, na čem je. Tempo s přídavkem občas znamená jen rychlé střídání slabších a silnějších časových tísní, které jsou v konečném důsledku mnohem horší, než „normální časovka“.

Koncovka aneb (jen) důležité vyřešeno

Konference proběhla tak trochu podle očekávání. Nejprve spousta „papírování“, potom dohady, schváleny neodkladné body programu a ostatní při starém. Díky obrovské rozmanitosti šachového sdružení je s podivem, že vůbec něco funguje. Dík patří obětavým funkcionářům, organizátorům a jiným nekalým živlům!

Doplnění – Zpráva o činnosti OŠS Blansko

K 5.1.2012 eviduje OŠS Blansko 13 šachových oddílů:

Oddíl Hráči1 A+B+C2 TOP103 Soutěže Turnaje 2011
ŠK GARDE Lipovec 41/0 36+1+4 1962 KPI;
KPIIA; KPIIA;
OP; OP
Okresní šachový turnaj (rapid);
Rapid turnaj (rapid);
Otevřené oddíl. přebory (rapid+blesk)
Spartak Adamov 32/12 24+3+5 1976 2. liga E;
KPIIA;
OP
Makkabi Boskovice 27/0 19+1+7 1781 KPIIA;
OP;
ZS
O černohorský soudek (rapid 4 čl. druž.);
O putovní pohár Makkabi (blesk);
O putovní pohár TOPNET (rapid);
O put. pohár DDM (rapid mládeže/seriál)
Sokol Rudice 22/8 18+2+2 1843 KPIIA;
OP
ŠK Kunštát 21/0 11+0+10 1547 OP OP mládeže (rapid mládeže)
TJ Sokol Rovečné 20/0 13+3+4 1440 OP;
ZS; ZS
TJ Sloup 19/0 16+2+1 1721 KPIIA;
OP
Memoriál J. Hasoně (rapid);
Vánoční turnaj (rapid);
OP blesk (blesk)
Jevíčko 16/0 12+0+4 1701 KPIIA Turnaj mládeže (rapid mládeže)
ASK Blansko 13/0 9+3+1 1687 KPIIA
Sokol Jedovnice 11/0 10+0+1 1589 OP Chalópky OPEN (náborový rapid turnaj)
ŠK Lipůvka 8/0 6+2+0 1584 OP
Sokol Vanovice 7/0 6+1+0 1495 ZS
TJ Babylon  Němčice4 6/0 5+1+0 1410 Pierrova plichta (rapid)

1Aktivní/neaktivní
2Skupina „B“ (senioři), „C“ (mládež)
3Dle národní databáze elo.rosada.cz
4Prakticky rozpadený

OŠS Blansko eviduje celkem 243 aktivních hráčů (185+19+39) z toho 174 s platným národním ratingem (průměr 1633).

Rating (nár.) A (dospělí)
B (senioři)
C (mládež)
Sum
2200+ 0 0 0 0
2100+ 7 0 0 7
2000+ 13 0 0 13
1900+ 18 0 0 18
1800+ 32 1 0 33
1700+ 59 3 1 63
1600+ 85 5 3 93
1500+ 114 8 4 126
1251+ 151 18 5 174

Soutěže družstev

V sezóně 2011/12 se účastní 4 družstva pětičlenné ZS (Základní soutěž) a 10 družstev osmičlenného OP (Okresní přebor). V krajských soutěžích startuje 9 družstev (8 KPIIA, 1 KPI) a ve vyšších soutěžích jedno (2. liga E).

V letošní sezóně byl největší problém s obsazením ZS (letos 4 družstva v minulých sezónách vždy 6-8). Zvažuje se změna soutěžního řádu (tj. úprava hostů, volných hráčů, soupisek) => hra mimo rámec ŠSČR.

Přebory a turnaje

Každoročně se koná OP v bleskové hře (TJ Sloup) a OP mládeže v rapid šachu (ŠK Kunštát).

Z nejvýznamnějších turnajů je možno jmenovat „O putovní pohár Makkabi“, konaný jako KP v bleskové hře mužů, žen, juniorů a juniorek (Makkabi Boskovice), dále „Vánoční turnaj“ (TJ Sloup), „Okresní šachový turnaj“ (ŠK Garde Lipovec), turnaj čtyřčlenných družstev „O černohorský soudek“ (Makkabi Boskovice), „Memoriál Jiřího Hasoně“ (TJ Sloup), „Pierrova plichta“ (TJ Babylon Němčice), atd. Stále oblíbenějším se stává rapid turnaj v Křtinách (mimo oddíl).

Mimořádný turnaj v rapid šachu uspořádal 24.9. klub ŠK Garde Lipovec v rámci evropského mikroprojektu „Jsme jedna rodina– GENS UNA SUMUS – Spojují nás šachy“.

Mládež

Turnaje pro mládež se konají každoročně v Kunštátě (OP) a Jevíčku. V Boskovicích se od září do dubna hraje každý třetí čtvrtek v měsíci 5ti kolový rapid turnaj v rámci seriálu „O putovní pohár DDM“.

Josef Plch (Sokol Jedovnice) každoročně organizuje okresní kolo přeboru škol (+ náborový rapid turnaj Chalópky OPEN určený začínajícím dětem a dospělým s nižším ratingem)

Z mladých hráčů je nejúspěšnější Petra Masáková (Spartak Adamov), k 5.1.2012 jí patří první místo v žebříčku D12.

Ostatní

Trojice klubů prezentuje svoji činnost na webových stránkách (ŠK Jevíčko, ŠK Garde LipovecMakkabi Boskovice). Rozsáhlejší zpravodajství a archiv článků nabízí pouze Makkabi Boskovice. Krátké informace z aktuálních soutěží je možno najít na obecních webech.

[ratings]

1 komentář u „Na pár let je vystaráno…“

Pěkný pohled na konferenci, na kteroužto akci už raději dávno nechodím. Zejména se mi líbí vylíčení plusů a záporů digitálních hodin. Srdečně Váš Jan Kalendovský

Komentáře nejsou povoleny.