Rubriky
Nezařazené

Co přinesla krajská konference aneb subjektivní pohled přímého účastníka

Jak dopadla anketa o zápočtu KPII na FIDE rating? Kdy bude nový web JmŠS? Jak mají okresní šachové svazy vést účetnictví? Vše (vy)řešila krajská konference. 

Letošní krajská konference proběhla v obvyklých kulisách a zažitým způsobem. Začátek se trochu zdržel, když velká část delegátů dorazila asi půlhodinu po plánovaném čase zahájení. Úvod konference tradičně patřil administraci a následným zprávám předsedů odborných komisí, včetně rozboru hospodaření. Osobně nemám tuto první polovinu konference rád. Většina informací byla zveřejněna předem (nebo aspoň měla být) a tak jde z velké části jen o zdlouhavé opakování známého. Sjezd zástupců oddílů, okresů a kraje mi přijde smysluplněji využit v diskusích či krátkých vystoupeních, které díky setkání „tváří v tvář“ dávají vzácnou šanci přímo a rychle vysvětlit nejasnosti, posoudit nové nápady nebo vyřešit staré problémy. Bohužel podobným diskusím je často věnován až samotný závěr (v lepším případě větší část druhé poloviny) konference, samozřejmě pravidelně ovlivněné časovou tísní a snahou skončit v rozumnou dobu. 

Jaká zajímavá témata se probírala tentokrát?

Předseda JmŠS opět upozornil na potřebu doplnit krajské funkcionáře. Účetnictví pravděpodobně letos převezme profesionální účetní, protože se na toto místo nikdo z vlastních šachových řad nepřihlásil. Pro JmŠS to znamená především výrazné zvýšení nákladů. Hledání funkcionářů tím ovšem zřejmě neskončí. Existuje ovšem nějaký klub, který potíže se zajištěním funkcionářů nemá? 

Velké téma je krajský web, který v poslední době provází časté a dlouhé výpadky. Navíc, jeho administrativa je již zastaralá a v posledních verzích prohlížečů se vkládání nových článků nebo fotografií stává otřesným zážitkem. Řada oddílů své weby má, ale jejich tvůrci se s nabídkami na svaz příliš nehrnou a svěřit vytvoření webu profesionální firmě také nemusí být bezproblémové. Nové stránky ŠSČR jsou toho důkazem. Nový web ŠSČR zatím provází vlažné reakce a stížnosti především na funkce a přehlednost databáze, která přitom byla uváděna jako stěžejní část modernizace. Doba vývoje se již počítá v letech a náklady zásadně přesáhly částku, kterou by si mohl dovolit Jihomoravský šachový svaz. Vyřešit obtížnou situaci s krajským webem by měl nově pomoci Pavel Krupica, který byl nejspíš sám překvapen, jak rychle mu přítomní pozici koordinátora přidělili. Jeho kuřimský oddíl koneckonců provozuje jeden z nejčtenějších oddílových webů v kraji, kde nechybí aktuální zmínky prakticky o žádné akci s účastí kuřimských šachistů.

Jisté změny postihne i účetnictví okresů. Status okresů a jejich funkce se mnoha šachistům plete, ale jak to chápu já, okresy jsou pouze organizační složkou kraje a nemají právní subjektivitu, proto ani nemohou vydávat platné finanční doklady. Vše by měl řešit systém faktur, který bude kraj posílat oddílům, podobně jako dnes činí ŠSČR ohledně členských příspěvků a další svazové agendy. Stejně tak oddíly, které budou po okresních svazech požadovat finanční příspěvky (v našem okrese například příspěvek na pořádání turnaje), musí předem vyhotovit smlouvu potvrzenou JmŠS a příspěvek následně kraji fakturovat. Přesnou podobu smlouvy a předání je pak možno řešit přes orgány okresních šachových svazů. Konečná podoba se však nejspíš ukáže až v průběhu roku, podle toho, jak budou nové podmínky prakticky fungovat.

Konkurzy na krajské soutěže dosud nebyly obsazeny a to ani přes opakované prodloužení termínů. Zájem o přebor družstev v rapid šachu mají Boskovice a o přebor v klasickém šachu pak Lokomotiva Brno v rámci veletržního turnaje. Tradiční Duras Open v rámci kterého se přebor kraje ve vážném šachu hrával, se letos neuskuteční. Hlavním důvodem je vyčerpání dosavadních dlouholetých organizátorů a neochota mladších kolegů v jejich činnosti pokračovat. Lokomotiva sice vyjádřila jistou nelibost nad některými nařízeními propozic (například povinnost shodného cenového fondu pro muže i ženy, přestože mužská kategorie je podstatně silnější a vyrovnanější a žen se naopak účastní jen hrstka, takže medaili může snadno vybojovat začátečnice z konce závěrečného pořadí). Problémy trápí i Boskovice. Ty sice chtějí jubilejní 20. ročník Černohorského soudku krajským přeborem ozvláštnit a mimo jiné zajistit i reprezentativní cenový fond, ale pro extrémní nárůst ceny za pronájem Sokolovny, kde se turnaj tradičně koná, musí počkat a doufat ve schválení a přidělení dotace od města. Definitivní potvrzení konání krajského přeboru tak zatím není možné. V každém případě se zdá, že krajské přebory čeká přinejmenším v letošním roce významný útlum. Důvody bohužel zcela jasné nejsou. Jeden názor předpokládá, že řada krajských turnajů byla v minulosti nižší kvality a pořadatelé prostě letos nedokázali vyhovět přísnějším požadavků JmŠS. Jiný názor tvrdí, že i amatérští šachisté touží po velkém cenovém fondu a obecně přehnaně výhodných podmínkách, které je ale pro pořadatele takřka nemožné zajistit. Hráči proto krajské turnaje častěji ignorují a pořadatelé o ně ztrácí zájem. Sám si naopak myslím, že hlavní problém je ve špatné komunikaci mezi organizátory a svazem. Svaz chce kvalitní krajské soutěže, organizátoři zase mohou na přebory přilákat další zájemce a zvýšit prestiž svých turnajů. Mezi oběma stranami by tak mělo dojít k dohodě a snaze vyjít si vstříc, místo toho se mi zdá, že svaz se snaží jednat z pozice silnějšího a organizátorům především nařizovat, jak mají své turnaje organizovat. To nebude dobrá výchozí pozice…

Očekávaným tématem byla anketa ohledně zápočtu na FIDE a partiového bulletinu. Vzhledem k jednoznačnému nesouhlasu se zpracováním bulletinu v anketě se ani konference tímto příliš nezabývala. Rád bych však věděl, kolik hráčů bulletin skutečně nechce a kolik bylo jen ovlivněno prohlášeními svých kapitánů, že v žádném případě nic zapisovat a zpracovávat nebudou. Sama diskuze ovšem skončila poměrně záhy, když se ukázalo, že drtivá většina přítomných je proti zavedení FIDE ratingu. Úsměvné (ale také poučné a varující) bylo začlenění výsledků ankety do argumentů strany proti zápočtu (výsledek ankety byl podle ní zhruba půl napůl) i obhájců zápočtu (podle ní se zápočtem v anketě souhlasili zhruba dvě třetiny dotázaných). Anketa, která měla pouze informativní charakter, dopadla 123:89 ve prospěch zápočtu. 

V závěrečné obecné diskusi, na kterou přišel čas v době, kdy měla konference původně končit, zaujala především dvě témata.

Petr Pisk se zeptal na budoucnost a zlepšování mladých šachistů. Upozornil přitom, že Brno má v současnosti dva extraligové týmy a podle všeho by oba mohly v nejvyšší soutěži čekat zajímavou a úspěšnou budoucnost. Příliv mladých nadějí do obou družstev je ovšem minimální. Bohužel podle zástupců Lokomotivy a Kuřimi (dvou největších mládežnických oddílů v kraji) se nezdá, že by v nejbližších letech měl někdo z mladých hráčů nakročeno aspoň k metě 2200. Prognóza Pavla Krupici z Kuřimi mi přišla až překvapivě pesimistická. Letos s námi jeho mladý tým bojuje v KPIIA o postup. Před dvěma lety přitom obdobný tým ve stejné soutěži skončil beznadějně poslední. Při podobném tempu růstu mají v Kuřimi do deseti let velmistra. Je škoda, když si trenéři obecně stále stěžují na nezájem dětí, protože raději hrají počítačové hry nebo koukají do mobilního telefonu. Nevím zda je rozumné s těmito moderními fenomény bojovat, spíš bych hledal cestu v přizpůsobení se a modernizaci učebních metod. Základy dnešních tréninkových postupů položily legendy v podobě pana Gonsiora, Pachmana nebo Hory a přestože jejich materiály mohou bez obtíží sloužit ještě řadu let, prošla (nejen) šachová kultura a výukové metody řadou změn. Snad by stálo za to vyjmout tyto nestárnoucí materiály z obalu 20. století a vytvořit jim slušivou formu srozumitelnou dětem 21. století. Konečně, myslím, že například Robert Cvek je jedním z prvních, kdo podobnou potřebu pochopili a jistě není náhoda, že jeho trenérská hvězda se pomalu mění v novu.      

Druhým tématem se stalo zjemnění pravidel o používání mobilních telefonů. Nakonec bylo dohodnuto, že se nejdřív požádá komise rozhodčích ŠSČR o přesné, podrobné a písemné vyjádření, které pomůže jasně určit, jaké změny jsou a jaké nejsou možné.

3 reakce na „Co přinesla krajská konference aneb subjektivní pohled přímého účastníka“

Ten web bych asi zvládnul udělat. Ovšem to, že je nedostupný bude pravděpodobně nekvalitním hostingem. Něco jako vkládání partií ve formátu PGN bych musel prozkoumat bojem. Možná i další úskalí bych musel nově řešit. Jde o to, co všechno musí interaktivně web umět atd.

Myslím, že na nový web nejsou žádné speciální požadavky. Spíš jde o to, převést jej pod nový redakční systém, zamyslet se nad převodem textů ze starého webu a ujasnit si podmínky hostingu. Podobné problémy jistě řešila řada oddílů při modernizaci svých webů, jen nemusela platit desítky tisíc za odbornou firmu… Něco jiného by samozřejmě bylo vytvoření moderního webu s atraktivní grafikou, nápaditým designem a spoustou aplikací na míru – to ovšem není případ JmŠS (a řekl bych, že je to dobře :-D).

Atraktivní grafika je u většiny webů zlomek práce. Možná u jednoduchých, prezentačních může udělat polovinu, ale u webu s tvorbou adminů atd. U webu http://jmss.chess.cz/ je atraktivní grafika v jednotkách procent práce, ale jistě ta co tam je je dostačující.

Komentáře nejsou povoleny.