Rubriky
Nezařazené

Subjektivní pohled na krajskou konferenci 2021

Tradiční lednový termín nahradila polovina září a spojení s losovací schůzí s následnou schůzí komise mládeže. Zázemí jsme našli v prostorách Bowlingu Brno.

Musím ke své hanbě přiznat, že jsem brněnský bowling navštívil poprvé. Zklamaný jsem určitě nebyl. Už se těším, až sem zavítám na nějaký šachový turnaj. Jen škoda, že si nikdo nechtěl zahrát na velké zahradní šachovnici před budovou…

Pár slov o losování KPIIA

Losování KPII proběhlo bez obtíží. Jako vedoucí soutěže doufám, že příště se již sejdeme online. Účast kapitánů byla stejně pouze symbolická.

Konference JmŠS začíná

Konference slibovala bouřlivý průběh. Nebezpečných témat se nabízela celá řada. Skutečnost však byla mnohem nudnější.

Současná předsedkyně Radka Slepánková oznámila svoji rezignaci. Vzhledem k administrativě a stanovám se uvolila setrvat ve funkci až do příští členské schůze, která bude volební. Kromě předsedkyně si zvolíme také výbor a další orgány svazu. Zatím jediným zájemcem o post předsedy je Jaroslav Bureš. Mezinárodní mistr, šachový trenér a zakladatel brněnské šachové školy Hříbata.

Bez vážnějších připomínek se obešly zprávy předsedů jednotlivých komisí. Rýpnul bych si, že většina zpráv se na webu objevila těsně před konferencí nebo dokonce až po ní. Delegáti pak nemají dostatek času si zprávy předem přečíst, což občas vede ke zbytečným diskusím a zdlouhavému vysvětlování. Tentokrát se nic takového naštěstí nedělo.

Jak na krajský rozpočet?

Konference neschválila poslední dva krajské rozpočty, takže se jejich dodatečné schválení objevilo na programu letos. Potíže se schvalováním byly spíše technického rázu. Hospodář Radek Skoumal v minulosti vždy představil výpis z účetního programu sestavený chronologicky a odpovídající firemním zvyklostem. Jenže svaz spíše potřebuje tabulkový přehled, kde jsou příjmy a výdaje slučovány dle svého určení a typu.

Předchozí hospodář vedl účetnictví v Excelu a jednotlivé položky automaticky řadil do tabulky. Bohužel takové operace nejsou v účetní praxi běžné, takže profesionální účetní program současného hospodáře nic podobného neumožňuje. Musel by vše ručně přepisovat. Naštěstí se podařilo přijít s náhradním řešením. Mám v něm tak trochu prsty. Vytvořil jsem totiž jednoduché převodní vzorce, které automaticky přiřazují hodnoty z účetního programu do příslušných polí v tabulkovém rozpočtu. Rozpočty delegáti schválili, takže se snad podařilo rozpočtovou krizi zažehnat. Náročná práce hospodáře byla dokonce oceněna zvýšením jeho roční odměny o 2 000 Kč.

Řadu let svaz automaticky zasílal peníze na pořádání Znojemské královny. Chtěl podpořit vrcholnou akci v našem kraji. Královna se totiž tradičně hraje jako MČR žen v rapid šachu s několika zajímavými přidruženými turnaji. Jenže kvalita a účast dlouhodobě výrazně upadá a stížností naopak přibývá. Problém představuje i samotná komunikace s hlavním pořadatelem. Podporu letos neposkytlo ani město Znojmo. Diskusi přerušila obědová přestávka, ale následné hlasování dopadlo jednoznačně. Královna si za současných podmínek podporu nezaslouží.

Jak využít „covidné“?

Bitva se svedla o tzv. covidné, tedy mimořádnou dotaci kraji. Jde o více než 60 tisíc Kč. Jak s penězi naložit? Prakticky je dotace pouze poloviční. ŠSČR se totiž rozhodl letos neposlat krajům žádné peníze na činnost. Mají prý využít část peněz z covidného.

Podrobnější plán představil pouze Jaroslav Bureš. Šlo přitom o druhou verzi. Původně vytvořil krajskou obdobu celorepublikového dotačního programu, kdy by peníze dostal každý pořadatel, který během léta uspořádal turnaj. Jenže tento plán ztroskotal na právním problému. Údajně není možné vyplatit peníze zpětně. Tedy za akci, která již proběhla. Smlouva k dotaci se musí podepsat vždy před akcí.

Jaroslav se pokusil omezení obejít. Vytvořil seznam aktivních organizátorů, kteří by peníze získali na základě uspořádání online turnaje.

Osobně jsem to pochopil tak, že online turnaj měl sloužit pouze jako berlička, která umožní podepsat řádnou smlouvu a získat dotaci přesně podle práva. Jinými slovy, Jaroslav chtěl přesvědčit svaz, aby dal peníze pořadatelům za turnaje, které již uspořádali. To ovšem podle práva nelze. Takže svaz s pořadateli místo toho podepíše smlouvu na nějaký jednoduchý online turnaj, který každý z organizátorů snadno uskuteční a tím omezení obejde.

Diskuse kolem tohoto návrhu byla velmi složitá. Míchaly se právní, praktické i technické argumenty a vznikla řada nedorozumění. Nakonec nebylo schváleno nic.

Osobně mám trochu kontroverzní názor. Nelíbí se mi postup ŠSČR ohledně dotací na letní turnaje a nejsem si proto jistý ani krajskou obdobou. Proč? Organizátoři letních turnajů byli přece omezeními zasaženi relativně mírně. Přesto získají dotaci. Naopak oddíly, které musely turnaje rušit nebo přesunout na další rok a byly z mého pohledu poškozeny podstatně více, nedostanou nic. Zdaleka nejvíce mě ale dráždí absolutní netečnost vůči mnoha trenérům a hráčům, kteří v době uzavírek nezůstali nečinně sedět, ale začali aktivně organizovat online tréninky, online školení nebo online turnaje. Byla jejich (a vlastně i moje) práce zbytečná?

Závěr konference

Žádná velká debata nevznikla ani ohledně epidemiologických opatření během zápasů. Důvodem byl především fakt, že ŠSČR slíbil v brzké době vydat podrobnější informace (poznámka: to později skutečně udělal, bohužel v podobě, která by bouřlivou diskusi na konferenci jistě vyvolala).

Závěr patřil schválení nové ankety ohledně zápočtu KPII na FIDE rating. Je s tím spojena řada potíží. Především není jisté, zda se partie musí přepisovat a archivovat (podobně jako u KPI a vyšších soutěží), dále je potíž s rozhodčími (správně by neměl hrát, vyšší soutěže si v tomto ohledu již řadu let „hrají s ohněm“) a samozřejmě tu máme podmínku přesného dodržování pravidel FIDE i vyšší poplatek za samotnou soutěž. Na druhou stranu zazněl i jeden vážný argument pro zápočet. Mnoha hráčům se otevře snadná cesta k získání FIDE ratingu. Ušetřili by startovné ve FIDE openech, kde šachisté bez FIDE ratingu obvykle platí nejvíce.

Skončili jsme překvapivě včas. Já si samozřejmě vzpomněl na některé své návrhy až dodatečně. Chtěl jsem se například zeptat, zda je nutné družstvům rozesílat zprávy s výsledky jednotlivých kol soutěží družstev v pdf podobě. Není to přežitek, když si většina družstev výsledky mnohem dříve přečte na Chess-Results nebo v databázi ŠSČR? Nestačilo by zprávu zveřejnit jen na webu JmŠS? Nevadí, musím si něco schovat na příště.

Schůze komise mládeže

Následovala ještě schůze komise mládeže. Účasti jsem se bránil, protože v současnosti pracuji v kroužku spíše se začátečníky a mírně pokročilými, takže se mě krajské soutěže a jejich problémy příliš netýkají. Nakonec mě přemluvili, ale slíbený rychlý průběh se tak úplně nenaplnil.

Kromě několika nabídek na krajské přebory mládeže a náznaků Vyškova, že by se rád vzdal pozice krajského tréninkového centra, nic zásadního neproběhlo. Nebo jsem to již zapomněl…

1 komentář u „Subjektivní pohled na krajskou konferenci 2021“

Člověk je rád za každou (byť spornou) informaci z konferencí JmŠS. Dříve tu bývaly podrobné reportáže pana Cipryse. Teď se od kolegy Boháčka dovídám o problémech s financemi a jejich vyplácením. Částečně se to týká i mně, neb mám různé sliby za své publikování na webu JmŠS (jubilanti, nekrology, zprávy z různých turnajů). Snad vše dopadne jak má a vedení JmŠS se ujme mladý a nadějný profesionál.

Komentáře nejsou povoleny.