Rubriky
Domácí Nepřehlédněte

Zápis z posezónní členské schůze 2022

Posezónní členská schůze proběhla v pátek 6. května v Knínicích. Zúčastnilo se jí 7 členů s hlasovacím právem (Jaroslav Švancara, Jaroslav Probošt, Milan Boháček, Jakub Probošt, Pavel Jedlička, Jan Vaňhara a Radomír Walletzký). Po schůzi následovala výborná večeře.

Průběh schůze
 1. Zahájení (19:00)
 2. Volba vedoucího zasedání, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele – vedoucím a zapisovatelem byl zvolen Milan Boháček (5 hlasů pro, dva se zdrželi). Byla ověřena usnášeníschopnost schůze.
 3. Zpráva výboru o činnosti spolku od poslední členské schůze a obecné informace o chodu klubu – na podzim oddíl uspořádal dva turnaje v rapid šachu. Odložený Boskovický soudek a Knínice Open. Znovu se rozběhly soutěže družstev a bez přerušení pokračoval i šachový kroužek v SVČ Boskovice.
 4. Zpráva kapitánů a hodnocení sezóny 2021/22 – kapitán „áčka“ Jan Vaňhara stručně shrnul průběh sezóny, která byla poměrně úspěšná. Přes množství absencí se družstvo udrželo v KPIIA. Jaroslav Probošt pochválil hráče „béčka“ za třetí místo v okresním přeboru.
 5. Zpráva pokladníka k hospodaření klubu za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 – pokladník Jaroslav Probošt seznámil přítomné se stavem financí. Klubu se letos podařilo získat dvě
  dotace od města Boskovice (pořádání turnaje Boskovický soudek a nákup nového šachového vybavení). Na činnost klubu pravidelně přispívají Knínice a člen výboru Jan Vaňhara.
 6. Plán akcí na rok 2022 – v květnu proběhne Boskovický soudek a plánujeme dvě akce pro mládež (prezentaci oddílu na sportovním dnu dětí a jarní turnaj v SVČ Boskovice). Během léta nebudou probíhat oficiální tréninky. Zájemci si budou moci zahrát online turnajový seriál.
 7. Jmenování Pavla Hubeného čestným prezidentem klubu – Pavel Hubený se z účasti na schůzi omluvil, jmenování bylo odloženo.
 8. Ostatní – přítomní debatovali o podobě tréninků, online akcích, hrací místnosti i výchově mládeže.

  Diskusi vyvolal také návrh výboru odpustit pro letošní rok oddílové příspěvky (tj. 150 Kč, příspěvek ŠSČR ve výši 250 Kč by zůstal). Hlasování dopadlo zamítnutím návrhu a ponecháním příspěvků v původní výši, tedy 400 Kč dospělí, 0 Kč mládež do 18 let (4 hlasy proti odpuštění oddílového příspěvku, 1 hlas pro odpuštění, 2 se zdrželi). Přítomní se shodli, že 150 Kč ročně by nemělo pro aktivní hráče představovat zásadní výdaj. Množství a rozsah služeb, které oddíl svým členům poskytuje navíc výrazně překonává hodnotu oddílového příspěvku (počínaje organizací a administrativou spojenou se soutěžemi družstev a účastí na turnajích, přes nulové startovné na domácích turnajích, tréninkové přednášky, proplacené cestovné na vybrané turnaje až po občerstvení (večeři) na členské schůzi zdarma). Členský příspěvek také zajišťuje minimální příjem
  do oddílové pokladny a přestože jej v současnosti oddíl nutně nepotřebuje, situace se může rychle změnit (nejistota při rozdělování dotací a nejistá přízeň sponzorů v současné době).

  Jaroslav Probošt inicioval pravidelné každoroční ocenění „osobnost roku“. Vyzdvihuje aktivní a pozitivní přístup k šachové hře. Prvními laureáty se stali Jaroslav Švancara a Jakub Loubal. Jaroslav Švancara patří k nejstarším hráčům oddílu, navíc musí do Boskovic dojíždět. Přesto se pravidelně zúčastňuje všech klubových akcí, včetně online turnajů. Spolehlivost a ochotu vyzdvihli také oba kapitáni. Jakub Loubal stále patří mezi mladé boskovické naděje. Vrátil se k šachu po kratší přestávce. Jeho aktivita i nadšení jsou inspirací pro mnohé spoluhráče.
 9. Závěr – schůze byla ukončena ve 20:30.