Rubriky
Domácí

Posezónní setkání a členská schůze v pátek 28.4. v Knínicích

Výbor klubu zve všechny spoluhráči a přátelé šachového klubu Slavia Boskovice na posezónní přátelské posezení spojené s členskou schůzí. Všichni přítomní mají zajištěnou večeři zdarma (pravděpodobně řízek s bramborovým salátem, upřesníme na místě).

Setkání se koná v pátek 28. dubna v restauraci Pod Lípou v Knínicích. Začátek v 18:30. Budeme rádi, pokud svoji účast předem potvrdíte (nejpozději do 21. dubna členům výboru nebo na e-mail boskosachy@seznam.cz), abychom mohli zajistit správný počet porcí.

Program členské schůze:
1. Zahájení (18:30)
2. Volba vedoucího zasedání, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele.
3. Zpráva výboru o činnosti spolku od poslední členské schůze a obecné informace o chodu klubu.
4. Zpráva kapitánů a hodnocení uplynulé sezóny.
5. Zpráva pokladníka, stav hospodaření a členské příspěvky pro rok 2023.
6. Plán akcí, turnajů a tréninků v roce 2023.
7. Ostatní
8. Závěr schůze (cca 19:30)

Právo hlasovat mají všichni plně svéprávní členové ŠK Boskovice z.s.

Po skončení schůze následuje volný program. V případě zájmu můžeme uspořádat bleskový turnaj.