Oddílový přebor 2013/14

Po vlažných reakcích na průběh minulého přeboru, kde hráči příliš často zneužívali „volnějších“ pravidel, vstoupila pro letošní rok v platnost nová pravidla. Zásadní změnou je především pevně stanovený termín jednotlivých kol. Změny jsou možné pouze po včasné domluvě hráčů a schválení rozhodčím!

Do přeboru se přihlásilo 8 hráčů. Papírovým favoritem je mladá boskovická naděje Filip Dvořáček. Poprvé si oddílový přebor zahraje Petr Beňovský, nejnovější klubová posila.

Pravidla/propozice

  • Tempo: 2×60 minut
  • Systém: Každý s každým. Jednotlivá kola musí být odehrána v řádném, případně (po včasné domluvě obou soupeřů!) v náhradním termínu. Partii je možné odehrát i v jiný, mimořádný, termín, tato skutečnost však musí být předem oznámena a schválena rozhodčím. Pokud partie nebude sehrána, její výsledek bude kontumován v neprospěch hráče, který se k partii nedostavil.
  • Rozhodčí: Probošt Jaroslav (III. třída), Dvořáček Filip (III. třída)
  • Hlavní rohodčí: Boháček Milan (II. třída)
  • Ostatní: Partie budou započítány na LOK ČR. Platí pravidla FIDE, včetně povinnosti partii zapisovat. Je dovoleno max. 1 hlasité zvonění mobilního telefonu. Los, tabulky a průběžné výsledky jsou k dispozici na Chess-Results.

Všechny nejasnosti musí být řešeny s rozhodčím. Pouze ten má právo upravit podmínky hry. Pokud rozhodčí zjistí jakékoli nesprávnosti během partii i po jejím skončení (nezapisování, změny tempa), má právo partii zrušit nebo kontumovat. Zrušené partie mohou být znovu sehrány.

Pokud hráč nemůže zapisovat (špatný zrak, zlomená ruka, atp.), musí tuto skutečnost předem ohlásit rozhodčímu. Pokud ten důvody uzná, ubere hráči 10 minut z času na rozmyšlenou a hráč nemusí partii zapisovat.

Veškeré ruchy okolí jsou brány jako součást hry a není možné na jejich základě požadovat přerušení, zrušení či opakování hry. Rozhodčí může ve výjimečných případech rozhodnout jinak.

Proti rozhodnutí rozhodčího je možné se odvolat u hlavního rozhodčího. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu možné odvolání.

Přihlášky

Poř. Jméno VT LOK
1. Filip Dvořáček II. VT 1661
2. Tomáš Marcikán II. VT 1540
3. Jan Havel III. VT 1457
4. Mikuláš Derňár III. VT 1443
5. Jaroslav Probošt III. VT 1432
6. Vlastimil Brda III. VT 1351
7. Jakub Probošt IV. VT 1100
8. Petr Beňovský

Termíny

Kola Řádný termín (od 16:00) Náhradní termín
1. kolo 21.11. 28.11.
2. kolo 5.12. 12.12.
3. kolo 19.12. 2.1.
4. kolo 9.1. 16.1.
5. kolo 23.1. 30.1.
6. kolo 6.2. 13.2.
7. kolo 20.2. 27.2.

Rozlosování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *