Změna systému pro Základní soutěž Blansko

Nejnižší soutěž družstev na Blanensku – Základní soutěž – se v současnosti hraje systémem „každý s každým“ tempem 2h/40 tahů + 0,5h do konce partie. Návrh spočívá ve zkrácení hracího tempa na 1h na celou partii a zároveň v zavedení „dvoukolového“ zápasu, kdy po prvním kole (první partii) následuje odveta (druhá partie opačnými barvami).

Důvody

Nový systém má za cíl zvýšit počet odehraných partií (například v sezóně 2012/13 se hrálo pouze 7 kol, tj. hráč mohl odehrát maximálně 7 partií) a také soutěž více přiblížit mladým a začínajícím hráčům. Ti nemají zkušenosti s vážnými partiemi a hodinové tempo je tak vhodným přechodem mezi turnajovou rapid partií a běžnou (zápasovou) vážnou partií. Omezí se také čekání na „dohrávající“, které může být zdlouhavé nejen pro děti.

Nový systém by měl přinést výhody i zkušeným hráčům. Kromě spravedlivějšího určení výsledků a snazšího uhrání/upravení Elo, bude možné lépe naplánovat průběh a konec zápasu. Teoreticky je možná i změna sestavy v prvním a druhém kole, což by přineslo nezanedbatelnou výhodu hráčům, kteří nemohou nastoupit ráno (hráli by pouze odvetu, tj. druhé kolo zápasu), případně chtějí mít volné odpoledne (mohou nastoupit pouze na první, dopolední kolo). Při hodinovém tempu odpadá nutnost manipulovat s hodinami (při současném tempu je na analogových hodinách nutné ručně opravit přídavek 30 minut po odehrání 40 tahů). Maximální délka zápasu se zkrátí ze současných 5 hodin na cca 4,25 hodiny (2 hodiny první kolo + 2 hodiny druhé kolo + cca 15 minut přestávka mezi koly), zároveň však budou mít hráči dostatek času na analýzu, občerstvení, atp.

Nevýhodou nového systému může být kromě kratšího času na rozmyšlenou, také vyšší riziko sporů v časových tísních a s tím související potřeba mít v utkání zkušeného rozhodčího.

Administrativa

Z administrativního hlediska nepředstavuje nový systém zásadní problém. SwissManager umí losovat „každý s každým dvoukolově“, jediným rozdílem bude, že „dvoukolově“ nebude znamenat dva oddělené zápasy, ale první a druhé kolo jednoho zápasu. V případě nízkého počtu družstev a nutnosti hrát klasické odvetné zápasy, stačí pro každou zápasovou sérii založit samostatný turnaj. Pro určení pořadí, podklady pro LOK atp. jsou tedy změny poměrně malé. Pouze v databázi ŠSČR bude nutné použít zjednodušený zápis, kdy se výsledky na jednotlivých šachovnicích zredukují z 2:0 a 1,5:0,5 na 1:0, výsledky 1:1 na 0,5:0,5 a výsledky 0,5:1,5 a 0:2 na 0:1. S tím samozřejmě souvisí i případné zkreslení konečného výsledku – zápisy v databázi tak budou pouze „přibližné“. Správné výsledky zohlední Chess-Results a zejména zprávy z kol*.

Závěr

Výše představený návrh změn v ZS představuje obecný plán, předložený k diskusi a také zjištění, zda je podobná změna pro družstva a hráče vůbec přijatelná. V případě obecného souhlasu se předpokládá vytvoření podrobných pravidel ve spolupráci se zástupci dotčených družstev a následné oficiální schválení a přijetí nového systému na losovací schůzi soutěže pro sezónu 2013/14.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *