Rubriky
Domácí Nepřehlédněte

Online členská schůze zvolila (staro)nové vedení

Online členská schůze bez velkých průtahů zvolila nové vedení šachového klubu. Zvoleni byli Jaroslav Probošt, Jan Vaňhara a Milan Boháček, tedy stejní lidé, kteří klub vedli v předchozím pětiletém volebním období. Chybí pouze Filip Dvořáček, který již neměl zájem s prací ve výboru pokračovat. Zaslouží poděkování za odvedenou práci. Znovu zvolen byl i pokladník Jaroslav Probošt.

Součástí schůze bylo i hlasování o změně stanov a to v souvislosti s revizní komisí. Nepřihlásil se totiž žádný zájemce o členství v této komisi a vzhledem k tomu, že tento stav trvá již několik let, bylo zrušení revizní komise logickou volbou. Výbor současně poděkoval Ladislavu Petrovi za jeho několikaleté členství v revizní komisi a velkou trpělivost při, nakonec bohužel neúspěšném, hledání nástupce.

Zápis ze schůze (pdf).