Rubriky
Domácí

Online členská schůze

Všechny členy šachového klubu zveme na online členskou schůzi, která proběhne ve čtvrtek 11.3. od 19:00 na platformě Jitsi Meet.

Hlavním bodem členské schůze je volba nového vedení klubu, kterému letos vypršelo funkční období a bohužel není z administrativních důvodů možné čekat na rozvolnění a uspořádat klasickou členskou schůzi.

Program schůze
 1. Zahájení (19:00)
 2. Volba vedoucího zasedání, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele
 3. Zpráva výboru o činnosti spolku od poslední členské schůze a obecné informace o chodu klubu
 4. Diskuse a návrhy kandidátů na členy výboru, revizní komise a funkci pokladníka
 5. Diskuse o změně stanov
 6. Hlasování o změně stanov
 7. Volba členů výboru
 8. Volba členů revizní komise (pokud nedojde ke změně stanov)
 9. Volba pokladníka
 10. Ostatní
 11. Závěr schůze (cca 19:30)

Právo hlasovat mají všichni plně svéprávní členové ŠK Boskovice z.s.