Rubriky
Domácí Nepřehlédněte

Zahájení nové sezóny!

Všechny členy a přátele šachového klubu Slavia Boskovice zveme na přátelské šachové setkání do Knínic. Potkáme se v sobotu 4.9.2021 v restauraci Pod Lípou v Knínicích.

Program

Do 17:00 prezence

17:00-19:15 šachový turnaj
(formu domluvíme na místě dle zájmu)

19:30-20:15 předsezónní členská schůze

Od 20:15 volný program

Program předsezónní členské schůze

1. Zahájení (19:30)

2. Volba vedoucího zasedání, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele

3. Zpráva výboru o činnosti spolku od poslední členské schůze a obecné informace o chodu klubu

4. Plány pro novou sezónu, soupisky soutěží družstev

5. Ostatní

6. Závěr schůze (cca 20:15)

Právo hlasovat mají všichni plně svéprávní členové ŠK Boskovice z.s.

Šachový klub si vyhrazuje právo upravit podmínky schůze a setkání dle platných protiepidemiologických opatření.