Rubriky
Domácí Nezařazené

Pozvánka na předsezónní členskou schůzi

Všichni členové šachového klubu Slavia Boskovice jsou zváni na předsezónní členskou schůzi. Proběhne ve čtvrtek 15.9.2022 v restauraci Slavia. Začátek v 19:00.

Program:

1. Zahájení (19:00)

2. Volba vedoucího zasedání, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele

3. Zpráva výboru o činnosti spolku od poslední členské schůze a obecné informace o chodu klubu.

4. Zpráva kapitánů a komentář soupisek pro sezónu 2022/23.

5. Plán akcí na sezónu 2022/23.

6. Ostatní

7. Závěr schůze (cca 20:00)

Právo hlasovat mají všichni plně svéprávní členové ŠK Boskovice z.s.